Instalace pohyblivé plošiny na schodišti

Ordinace je nově lépe přístupná osobám s omezenou schopností pohybu prostřednictvím instalace pohyblivé plošiny na přístupovém schodišti k ordinaci.